Zakres świadczonych usług:
  • Wywiad internistyczny z oceną wyników dostarczonych badań
  • Wywiad dietetyczny z oceną nawyków żywieniowych i ich wstępną korektą
  • Badanie fizykalne
  • Analiza masy ciała z oceną sposobu odżywiania
  • Ustalenie zaleceń lekarskich i dietetycznych
  • Monitorowanie leczenia
  • Wsparcie i motywowanie w procesie zmiany stylu życia