Umawianie na wizyty:

e-mailowo: mp.kidawa@onet.eu
telefonicznie tylko dni robocze:
509 778 807 w godz. 18.00-20.00
lub 58 743 17 20 w godz 07.30-18.00

Wizyty odbywają się w
NZOZ Śródmieście Gdynia, ul. Żwirki i Wigury 14

W trakcie rejestracji zostaje omówione przgotowanie do wizyty.

Wizyty prosimy potwierdzać telefonicznie pod nr tel. 509 778 807 w godz. 18.00-20.00 lub e-mailowo na dzień przed umówionym terminem.